Something to think about

Something to think about:

70% of our thoughts are negativ if you are a normal ‘happy’ person
98% of our thoughts are not originaly from us….

So: who are you realy when you skipp all the thoughts that are bringing you down? Knowing that they are not yours at the beginning?

Hartenlucht
(Foto: Mystic Mermaid)

Iets om over na te denken:

70 % van onze gedachten zijn negativ als u een normale “happy” persoon
98 % van onze gedachten zijn niet vroeger van ons….

Dus: wie ben je eigenlijk als je skip van alle gedachten die je naar beneden brengen? Wetende dat ze zijn niet van jou in het begin?

Hartenlucht
(Foto: Mystic Mermaid)